Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció d'Emissions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Meritxell Rodríguez

Adreça
Avinguda Diagonal, 523-525
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 31 45

Funcions

a) Vigilar i inspeccionar les activitats que generen emissions a l'aire.
b) Gestionar i tramitar els expedients de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment
contaminants de l'atmosfera.
c) Avaluar els resultats dels controls en matèria de contaminació atmosfèrica i fer-ne el seguiment, supervisar les actuacions de revisió de control d'emissions a l'atmosfera efectuades per les unitats dels Serveis
Territorials.
d) Mantenir actualitzat l'inventari de les emissions industrials a l'atmosfera de Catalunya.
e) Proposar instruccions tècniques i criteris relacionats amb la prevenció i el control de les emissions de
contaminants a l'aire.
f) Vetllar pel compliment de les millors tècniques disponibles en matèria de contaminació de l'aire.
g) Promoure actuacions de sensibilització per a la prevenció de les emissions a l'aire.
h) Gestionar i tramitar el registre de focus emissors a l'atmosfera.
i) Supervisar les actuacions de prevenció efectuades per les unitats dels Serveis Territorials de la Direcció
General: oficines de Gestió Ambiental Unificada i oficines de Medi Ambient.
j) Donar suport especialitzat en la supervisió de les entitats col·laboradores de l'Administració, col·laborar en el
disseny i l'execució dels programes d'intercomparació i definir les instruccions tècniques en matèria de control
de les emissions atmosfèriques.
k) Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (09/08/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya