Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Vigilància i Control de l'Aire

    Organigrama

Responsable

Sr.   Xavier Guinart Prime

Càrrec

cap del Servei de Vigilància i Control de l'Aire

Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 31 45
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Ordenar i gestionar la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya, la Xarxa
d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya i els sistemes per al control en continu de les emissions de
contaminants a l'aire.
b) Proposar la formulació de zones que requereixen una protecció especial pel que fa a la contaminació de
l'aire.
c) Proposar la formulació de plans d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire ambient, coordinar-se amb
els agents implicats i fer el seguiment de la seva implantació.
d) Elaborar els informes en matèria de prevenció de la contaminació de l'aire de les activitats, infraestructures,
plans i programes potencialment contaminants de l'aire.
e) Elaborar les propostes de resolució de les autoritzacions d'emissions de les activitats potencialment
contaminants de l'atmosfera.
f) Vigilar, prevenir, inspeccionar i controlar les emissions a l'aire de les activitats potencialment contaminants
de l'atmosfera, i proposar mesures de correcció.
g) Gestionar i mantenir actualitzat l'inventari de referència de les emissions atmosfèriques de Catalunya.
h) Coordinar la tramesa de la informació de la qualitat de l'aire a la Unió Europea d'acord amb les directrius
normatives establertes.
i) Assessorar i donar suport tècnic i material a les entitats locals, policials i judicials en les tasques de
prevenció, inspecció i control de la contaminació de l'aire, així com assessorar els ens locals, empreses, entitats
col·laboradores de l'administració i la societat en general sobre els aspectes relatius a la contaminació de l'aire.
j) Aprovar i difondre les instruccions tècniques, guies i criteris tècnics sobre l'avaluació de les emissions a
l'atmosfera i la qualitat de l'aire.
k) Qualsevol altre funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (22/10/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya