Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Mercè Rius i Serra

Càrrec

directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Adreça
Carrer de Provença, 204-208
Població
08036  Barcelona
Telèfon
93 444 50 00
Fax
93 419 87 09
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Regular, vigilar, prevenir i controlar l'ambient atmosfèric i les seves diverses
classes de contaminació,  formular i gestionar els plans i programes sobre protecció
de la qualitat de l'aire i de reducció de la contaminació acústica i lumínica.
b) Dirigir el funcionament global i gestionar el sistema d'intervenció administrativa
de les activitats amb incidència ambiental.
c) Dirigir funcionalment les oficines de gestió ambiental unificada i les oficines
de medi ambient.
d) Dirigir l'avaluació ambiental dels projectes d'activitats amb incidència ambiental.
e) Dirigir i coordinar les actuacions d'inspecció i de control de les activitats amb
incidència ambiental.
f) Promoure projectes de recerca en matèria de tecnologies i sistemes per a
l'avaluació, prevenció, minimització i control dels impactes de les activitats sobre
el medi.
g) Definir, validar i actualitzar periòdicament la base de dades ambientals que
sigui competència seva.
h) Fomentar la recerca, l'avaluació i la difusió de les millors tècniques disponibles.
i) Dirigir el sistema d'auditoria i gestió mediambiental i els sistemes d'etiqueta
ecològica europea i el distintiu de garantia de qualitat ambiental.
j) Dirigir i supervisar el sistema d'acreditació de les entitats col·laboradores de
l'Administració ambiental.
k) Realitzar estudis i formular propostes de plans territorials sectorials en l'àmbit
de les competències de la Direcció General.
l) Exercir la potestat sancionadora per a les infraccions en els termes que preveu
la legislació vigent.
m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.data actualització (22/10/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya