Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Català de la Funció Pública


Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 567 43 28

Funcions

 • Informar, a petició del Govern, dels avantprojectes de llei i projectes de reglaments relatius a la funció pública de la Generalitat de Catalunya.
 • Informar, a petició de les diferents administracions públiques, els projectes de reglament relatius a la funció pública.
 • Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les relacions de llocs de treball que determinen la possibilitat de mobilitat dels funcionaris entre les diverses administracions públiques.
 • Informar, quan ho demana l'òrgan competent, de les condicions de treball, especialment pel que fa a la jornada setmanal, l'horari, les vacances, les llicències i els permisos.
 • Proposar mesures d'homologació dels sistemes de selecció i formació de funcionaris per facilitar la mobilitat d'aquests entre les diverses administracions públiques catalanes.
 • Proposar mesures d'homologació dels programes de perfeccionament de funcionaris, per mitjà de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
 • Proposar mesures sobre la valoració de llocs de treball, els nivells i les retribucions, amb vista a evitar diferències excessives.
 • Proposar mesures relatives a l'establiment, el funcionament i la coordinació dels registres de personal de les administracions públiques catalanes i mesures relatives a l'ajut en aquesta matèria a les entitats locals que no tenen prou capacitat financera o tècnica.
 • Proposar mesures conduents a la millora de l'organització i el funcionament de les administracions públiques catalanes en matèria de funció pública.
 • Proposar mesures respecte a la coordinació de l'oferta pública d'ocupació de les diverses administracions públiques catalanes.
 • Estudiar i proposar mesures per a la racionalització dels mètodes en matèria de personal i per a l'avaluació continuada dels rendiments de personal.
 • Estudiar i proposar mesures conduents a la coordinació de la funció pública de la Generalitat amb la de les altres administracions públiques.
 • Excercir les altres funcions que li són encomanades pel Govern.

Components

Òrgan superior col·legiat de consulta, informe, proposta i participació del personal en relació amb les qüestions comunes que en matèria de funció pública poden afectar les diverses administracions públiques catalanes.

Integren el Consell:

a) Conseller competent en matèria de funció pública.

b) 5 representants nomenats pel Govern.

c) 5 representants de les corporacions locals designats per les associacions i les federacions de municipis.

d) 5 representants del personal en proporció amb la representativitat obtinguda en les eleccions sindicals entre el personal de les administracions públiques catalanes.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya