Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Departament de la Presidència

Responsable

Hble. Sra.   Laura Vilagrà Pons

Càrrec

consellera de la Presidència

Adreça
Carrer de Sant Honorat, 1-3
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 301 92 49
Horari de registre i d'atenció

Horari de registre (documentació)
dilluns, dimarts, dimecres i divendres, de 9 a 15 h; dijous, de 9 a 17 h.

Horari d'estiu
de l'1 de juny al 30 de setembre: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Horari de matí (si aquests dies coincideixen en dissabte o festiu, el registre romandrà tancat)
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
el 24 de desembre, de 9 a 14 h.
el 31 de desembre, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
el 24 de setembre.

Adreça
Plaça de Sant Jaume, 4 (Palau de la Generalitat)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 402 46 00
Fax
93 301 92 49
Horari de registre i d'atencióFuncions

El suport i assistència al president de la Generalitat de Catalunya en l'exercici de les seves funcions.

Les funcions de Secretaria del Govern, l'assessorament, representació i defensa jurídica del Govern i de l'Administració de la Generalitat i dels organismes que en depenen, així com la gestió de les publicacions oficials.

La coordinació i seguiment del Consell Tècnic, sense perjudici de les atribucions conferides al vicepresident o vicepresidenta del Govern.

El suport a la coordinació interdepartamental i l'impuls d'estratègies conjuntes.

L'estratègia comunicativa i la política informativa del Govern, així com la informació i difusió de l'activitat del president i del / de la portaveu.

La relació amb els mitjans de comunicació, l'organització de la prestació dels serveis audiovisuals de la Generalitat i d'àmbit local, i la regulació i control dels serveis de comunicació en l'àmbit de Catalunya.

L'impuls al desplegament de l'autogovern.

La cooperació amb l'Administració local de Catalunya.

Les relacions institucionals i amb el Parlament.

L'impuls d'estratègies i avaluació de les administracions públiques i del sector públic, així com la seva estructura i dimensionament, organització, funcionament, coordinació i digitalització, així com el desenvolupament de l'administració electrònica, la formació del personal al servei de les administracions públiques i la funció pública.

La direcció de les polítiques esportives.

Qualsevol altra que li atribueixin les lleis i altres disposicions.

Sense perjudici dels òrgans i organismes que es puguin adscriure o relacionar mitjançant la norma corresponent, resten adscrits al Departament de la Presidència el Patronat de la Muntanya de Montserrat, la Casa de la Generalitat a Perpinyà, l'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP), l'Institut d'Estudis de l'Autogovern i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
data actualització (29/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya