Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció


Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 554 40 25
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Conèixer l'aplicació del Programa i el desenvolupament del Pla integral de lluita contra la pobresa i l'exclusió social. Fer-ne una valoració, formular observacions, propostes i projectes de modificació de la normativa que regula la RMI, així com manifestar el seu parer sobre les consultes que li formuli la Comissió.

Components

El Comitè de Seguiment de la Renda Mínima d'Inserció té les funcions que li atribueix l'article 8.6 de la Llei 10/1997, de 3 de juliol. La seva composició és la següent:

Seran titulars de la presidència i la secretaria les mateixes persones designades en la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció.

La vocalia està composada per les següents persones:
- Les quatre que formen part de la Comissió Interdepartamental de la Renda Mínima d'Inserció que no ocupin ni la presidència ni la secretaria.
-Quatre en representació de la Federació de Municipis de Catalunya.
-Dues en representació de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques.
-Dues en representació dels consells comarcals.
-Dues en representació de les entitats d'iniciativa social col·laboradores del Programa.
-Dues en representació dels sindicats més representatius.
-Dues en representació de les organitzacions empresarials més representatives.
-Una en representació de l'Institut Català de la Dona.
-Una en representació del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya.
-Una en representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya.
-Una en representació de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya.
-Una en representació de la Federació d'Associacions de Veïns i Habitatges Socials de Catalunya.

data actualització (15/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya