Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

Responsable

Sra.   M. Gemma Pifarré Matas

Càrrec

secretària del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00

Funcions

Són funcions del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat:
 1. Assessorar i informar el Govern en matèria de promoció de l'accessibilitat i proposar criteris d'actuació en aquest àmbit.
 2. Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'accessibilitat.
 3. Avaluar el grau de compliment d'aquesta llei i els avenços produïts en matèria d'accessibilitat.
 4. Les altres que li siguin atribuïdes per reglament.

Components

El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat és integrat pels membres següents:
 1. El conseller del departament competent en matèria de promoció de l'accessibilitat, que n'exerceix la presidència.
 2. El secretari sectorial o el director general competent en matèria de promoció de l'accessibilitat o, si escau, el secretari general del departament competent en aquesta matèria, que n'exerceix la vicepresidència.
 3. Un nombre de vocals determinat per reglament en representació de:
 1. L'Administració de la Generalitat.
 2. L'Administració local.
 3. Les entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb discapacitat.
 4. Els experts en l'àmbit de l'accessibilitat.
Poden assistir a les reunions del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat els representants dels sectors afectats o els experts en matèries específiques que hi siguin convocats.

El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat ha d'establir mecanismes de participació per a garantir la consulta prèvia a les entitats o col·lectius de persones que no hi siguin representats, amb relació a les actuacions o mesures que afectin sectors concrets, per mitjà de grups de treball, d'audiències prèvies o d'altres mecanismes.


Informació addicional


data actualització (22/09/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya