Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Subministraments del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies


Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00

Funcions

  • Estudi de les necessitats del Departament en matèria de subministraments, programació de la contractació i proposta d'inici dels expedients corresponents.
  • Actuació com a mesa de contractació en les licitacions públiques referents als subministraments propis del Departament i proposta de les adjudicacions corresponents.
  • Remissió a la Comissió central de subministraments de les relacions de productes i béns subjectes a contractació centralitzada que el Departament necessiti, així com dels béns susceptibles d'homologació.

Components

La Comissió de Subministraments del Departament de Benestar i Família està integrada pels membres següents:
  • President/a: el/la director/a de Serveis.
  • Vicepresident/a: el/la subdirector/a general de Coordinació Administrativa.
  • Vocals: el/la cap del Servei de Contractació i Patrimoni, el/la cap del Servei de Pressupostos i Gestió Econòmica, un/a representant del/s servei/s o unitat/s afectat/s pels expedients o contractes de subministraments.
  • Secretari/ària: el/la cap de la Secció de Contractació i Compres del Servei de Contractació i Patrimoni.
El/la president/a de la Comissió pot decidir l'assistència a les reunions, amb veu però sense vot, del personal tècnic especialitzat necessari, quan la naturalesa de les contractacions a tractar ho aconselli o quan ho consideri oportú.


data actualització (05/02/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya