Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Interdepartamental d'Immigració

Responsable

Sr.   Orland Cardona Pérez

Càrrec

responsable de la Comissió Interdepartamental d'Immigració

Adreça
Carrer de Calàbria, 147
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 270 12 30
Fax
93 270 12 31
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Proposar actuacions als diferents departaments de la Generalitat, en el marc del Pla interdepartamental d'immigració.
 • Dirigir i supervisar l'aplicació del Pla interdepartamental d'immigració.
 • Establir les relacions institucionals necessàries per a la coordinació de les diverses actuacions.
 • Elaborar informes i formular recomanacions als departaments de la Generalitat sobre les matèries relatives a la situació dels immigrants.
 • Recopilar informació i documentació sobre la situació actual dels immigrants.
 • Tenir coneixement de la normativa dictada en la matèria, i també dels tractats i convenis internacionals, de les decisions adoptades per les institucions comunitàries europees i pel Consell d'Europa.
 • Coordinar i potenciar les diferents iniciatives socials en aquest àmbit.
 • Informar al Govern en relació amb la distribució i l'assentament territorial dels fluxos immigratoris.
 • Informar al Govern de les necessitats referents al factor humà immigrant en els diferents sectors de la producció catalana.

Components

La Comissió Interdepartamental d'Immigració podrà funcionar en ple o en comissió permanent.

El Ple de la Comissió Interdepartamental d'Immigració té la composició següent:
 • La presidència serà exercida per la persona titular del Departament de la Presidència.
 • La vicepresidència per als Afers Territorials serà exercida per la persona titular del Departament de Governació i Administracions Públiques. La vicepresidència per als Afers Socials serà exercida per la persona titular del Departament de Benestar Social i Família.
 • Vocals: la persona titular de la Secretaria de Relacions amb les Confessions Religioses, la persona titular de la Direcció per a la Immigració i una persona, amb rang de director general, en representació de cadascun dels departaments de l'Administració de la Generalitat, les quals seran nomenades per la persona titular del departament respectiu.
 • La secretaria executiva serà exercida per la persona titular de la Direcció General per a la Immigració.
La Comissió Permanent de la Comissió Interdepartamental d'Immigració:
 • Presidida per la persona titular de la Direcció General per a la Immigració.
 • Estarà integrada pels vocals del Ple de la Comissió Interdepartamental d'Immigració, representants dels departaments de Governació i Relacions Institucionals, Economia i Finances, Educació, Cultura, Salut, Política Territorial i Obres Públiques
  Agricultura, Ramaderia i Pesca, Treball, Justícia, Benestar Social i Família i Interior.
 • La Secretaria de la Comissió Permanent l'exercirà un funcionari o una funcionària de la Direcció General per a la Immigració.


data actualització (22/11/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya