Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora

Responsable

Sra.   Magdalena Castro i Masalias

Càrrec

sub-directora general de Captació de Talent i Formació Contínua Professionalitzadora

Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Fax
93 567 23 60

Funcions

a) Promoure i dirigir les actuacions necessàries per implementar i fomentar la qualitat pedagògica de la formació.

b) Dirigir la definició i implantació de la detecció de necessitats formatives i dissenyar i aplicar mètodes d'avaluació d'activitats de formació d'acord amb els objectius i les estratègies dels plans de formació.

c) Promoure, coordinar i controlar l'elaboració del pla de formació de la Generalitat de Catalunya.

d) Garantir el suport necessari per al correcte desenvolupament de les funcions de la Comissió Tècnica de Responsables de Formació.

e) Dissenyar, coordinar i avaluar els encàrrecs de formació a mida i estratègica amb destí als ens públics i unitats orgàniques que rep l'Escola.

f) Impulsar activitats formatives i d'aprenentatge que produeixin bones pràctiques en la gestió pública.

g) Dissenyar i coordinar l'establiment de criteris de qualitat estandarditzats en les activitats formatives que siguin directament aplicables a les activitats pròpies de l'Escola i a les que es desenvolupen per a l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

h) Identificar estratègies per la captació de talent a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en coordinació amb els òrgans competents de la Direcció General de Modernització i Innovació de l'Administració.

i) Aplicar polítiques formatives que permetin el desenvolupament dels recursos humans de la Generalitat.

j) Donar suport a l'exercici de les funcions i actuacions en matèria de selecció atribuïdes a l'Escola en virtut de l'article 3.1.a) de la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, i de l'article 44 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

k) Coordinar les unitats responsables de la formació adscrites a les unitats directives dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

l) Promoure les actuacions dirigides a assegurar la capacitació i les competències necessàries per a la transversalitat de gènere en els diferents nivells orgànics de les administracions públiques de Catalunya.

m) Qualsevol altra funció que se li encomani en relació amb les anteriors.data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya