Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)


Adreça
Carrer de Girona, 20
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 567 23 23
Fax
93 567 23 60
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0840004-F

 

Funcions

A més de les funcions previstes a la Llei 4/1987, de 24 de març, reguladora de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, correspon a aquest organisme autònom impulsar, coordinar i gestionar la presència de l'Administració de la Generalitat en els projectes de cooperació internacional d'intercanvi i de col·laboració en matèria de formació, recerca, pràctica pública i funció pública, mitjançant la gestió de la participació d'aquell capital humà que hi presta serveis que s'adigui amb la naturalesa de cada projecte.

En l'execució d'aquestes funcions l'Escola d'Administració Pública de Catalunya ha d'actuar d'una manera coordinada amb els òrgans i organismes de l'Administració de la Generalitat que tenen competències en matèria de cooperació internacional.

La Llei 4/1987, recull, entre altres funcions, les següents:

- Realització de les proves selectives per a la consecució de la condició de funcionaris de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya.
- Organització i impartició de cursos selectius i complementaris de formació.
- Organització de cursos, seminaris, taules rodones i altres activitats de reciclatge, de perfeccionament i de formació permanent o en carrera, destinats al personal de la Generalitat i d'altres administracions públiques.
- Investigació, recull de documentació i publicacions sobre Administració, funció i gestió pública.
- Col·laboració amb altres centres similars estatals o estrangers i amb les universitats de Catalunya.
- Elaboració del Pla anual de formació dels funcionaris de la Generalitat de Catalunya, que ha de ser aprovat pel Consell Rector abans del 31 de desembre de cada any.

Per delegació del secretari general: les previstes a la Resolució GAP/1416/2007, de 25 d'abril, de delegacio de competències del secretari general del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública en el director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (DOGC 4884, de 16.05.07).

Components

Entitat autònoma administrativa. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Òrgans de govern i administració :

A) President/a: conseller/a titular del Departament al qual s'adscriu l'Escola.

B) Consell Rector format per: president/a de l'Escola, secretari/ària d'Administració i Funció Pública (vicepresident/a), director/a general d'Administració Local, director/a general d'Universitats, director/a de l'Escola, 3 persones escollides entre alts càrrecs dels departaments de la Generalitat, 7 representants de les entitats associatives dels ens locals, 5 representants dels sindicats i les associacions de funcionaris més representatius a Catalunya en l'àmbit de l'Administració pública, 1 representant de cadascuna de les universitats públiques catalanes, 6 experts de prestigi reconegut en el camp de l'Administració pública i el subdirector/a general de l'Escola, que actua com a secretari/ària del Consell Rector, amb veu, però sense vot.

C) Director/a de l'Escola.

L'Escola pot establir delegacions pròpies en altres localitats de Catalunya.


data actualització (22/07/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya