Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Sabaté i Solanes

Càrrec

cap de l'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 84

Funcions

a) Proposar, fer el seguiment i, si és el cas, dissenyar o portar a terme les mesures i actuacions relatives a la innovació i al desenvolupament del talent intern en l'actuació i el funcionament de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic instrumental, en coordinació amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

b) Analitzar i difondre la informació sobre els recursos humans de les administracions públiques catalanes i del seu sector públic instrumental, així com dur a terme estudis i informes que permetin millorar la presa de decisions en aquesta matèria.

c) Dissenyar i mantenir els sistemes d'informació de l'ocupació pública de Catalunya que resultin adients per a l'exercici de les seves funcions.

d) Dur a terme explotacions i anàlisi de dades dels sistemes corporatius d'informació de personal de les administracions públiques catalanes.

e) Elaborar estudis tècnics i informes relatius als models de desenvolupament de l'ocupació pública.

f) Definir escenaris per facilitar la planificació corporativa dels recursos humans de l'Administració de la Generalitat.

g) Coordinar i fer el seguiment de les actuacions de la Secretaria d'Administració i Funció Pública derivades de la relació amb l'activitat parlamentària i amb d'altres institucions, d'acord amb els criteris establerts per les unitats departamentals competents.

h) Planificar i coordinar les actuacions de comunicació interna i externa de l'activitat de la Secretaria d'Administració i Funció Pública, i les adreçades a la relació amb la ciutadania en base als principis de transparència i del dret d'accés a la informació pública.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

L'Àrea d'Innovació i d'Anàlisi de l'Ocupació Pública dóna suport a la Direcció General de Funció Pública en l'exercici de les funcions relacionades amb els recursos humans.data actualització (22/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya