Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat

    Organigrama

Responsable

Sr.   Marc Viñas Artola

Càrrec

subdirector general de Cooperació Social i Voluntariat

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Fax
93 483 10 12
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Subdirecció General de Cooperació Social i Voluntariat té les funcions següents:

a) Planificar, dissenyar, implantar i avaluar les actuacions destinades al foment i al suport del teixit associatiu i el voluntariat.
b) Promoure la investigació i la realització d'estudis en matèria d'associacionisme i voluntariat.
c) Dirigir i coordinar programes d'intervenció i inserció social aplicables a barris i zones deprimides, i a comunitats i col·lectius amb problemàtiques socials específiques.
d) Planificar, programar i avaluar els diferents programes socials i les despeses associades.
e) Impulsar el desenvolupament de formes de coordinació general, sectorial i territorial entre les entitats de voluntariat, i entre aquestes i les diferents administracions públiques catalanes.
f) Assessorar les institucions, entitats i altres administracions públiques en matèries referents a programes socials, associacionisme i voluntariat.
g) Coordinar i supervisar la programació del Pla de formació de l'associacionisme i el voluntariat de Catalunya. 
h) Promocionar actuacions i vies de subvencions per a la millora de comunitats veïnals amb dèficits infraestructurals o problemàtiques d'integració social.
i) Establir les directrius per a la concessió de les subvencions per al foment del teixit associatiu i el voluntariat.
j) Coordinar la gestió de les subvencions i els convenis de col·laboració amb entitats i ens locals.
k) Supervisar i garantir l'actualització i el manteniment del Cens d'entitats del voluntariat.
l) Promoure activitats organitzades per entitats, fundacions, ens locals i altres institucions públiques i privades, i donar-hi suport.
m) Coordinar i potenciar el funcionament de l'Observatori Català del Civisme.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (22/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya