Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Programació i Dinamització d'Activitats

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Maria Sans i Margenet

Càrrec

cap del Servei de Programació i Dinamització d'Activitats (e.f.)

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Programació i Dinamització d'Activitats li corresponen les funcions següents:

a) Implementar les pautes de gestió i els criteris d'actuació, i controlar i coordinar el funcionament dels equipaments cívics del Departament.
b) Dissenyar i executar campanyes i programes de sensibilització cívica i social i de suport a entitats, i efectuar-ne el seguiment, la supervisió i l'avaluació.
c) Estudiar, planificar, organitzar i avaluar els programes i les activitats dels equipaments cívics propis i adscrits a la Direcció General.
d) Garantir el subministrament de recursos per a l'execució dels programes i activitats d'àmbit social i de lleure dels equipaments cívics propis i de les entitats cíviques i socials.
e) Coordinar les actuacions que la Direcció General dugui a terme amb altres direccions generals o amb altres departaments de la Generalitat en el desenvolupament de programes i campanyes de civisme.
f) Planificar les activitats i els programes corresponents a la xarxa de casals cívics, cases del mar, ludoteques, hotels d'entitats i altres equipaments que expressament s'indiquin.
g) Executar els programes destinats a les persones usuàries dels equipaments cívics en l'àmbit de la Direcció General.
h) Assessorar en la resolució de conflictes i la mediació comunitària en l'àmbit dels espais i equipaments cívics, col·laborar-hi i donar-hi suport.
i) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions en l'àmbit de la programació i de la dinamització d'activitats, en col·laboració amb la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.
j) Elaborar la informació i els continguts, preparar la documentació i oferir l'assessorament tècnic necessari sobre els recursos i serveis del Departament al personal dels equipaments dependents de la Direcció General, sens perjudici de les competències de l'Àrea d'Organització de la Direcció de Serveis.
k) Fer el seguiment de les queixes, els suggeriments i les incidències que es puguin presentar als equipaments cívics de la Direcció General, avaluar-los i emprendre les accions correctores o preventives adients.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (22/11/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya