Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport Tècnic i Informació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Marta Laura Romeu i Silvestre

Càrrec

cap del Servei de Suport Tècnic i Informació

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen al Servei de Suport Tècnic i Informació les funcions següents:

a) Implementar les pautes de gestió i els criteris d'actuació, controlar i coordinar el funcionament de les oficines.
b) Proposar el pla d'inversions corresponent a les oficines i els equipaments i els recursos necessaris, en el seu àmbit d'actuació, tenint en compte les mesures indispensables per a la prevenció de riscos laborals.
c) Elaborar els plans de manteniment dels equipaments i oficines.
d) Fer el seguiment i la supervisió dels projectes d'obres i instal·lacions en coordinació amb la Secretaria General del Departament.
e) Controlar l'estat dels equipaments i les oficines i fer-ne l'inventari del mobiliari i l'equipament.
f) Verificar el compliment de normes i condicionaments en les subvencions i els convenis d'edificació i millora dels contractes d'obres que es duguin a terme en els equipaments.
g) Elaborar la informació i els continguts, preparar la documentació i oferir l'assessorament tècnic necessari sobre els recursos i serveis del Departament al personal de les oficines, sens perjudici de les competències de l'Àrea d'Organització de la Secretaria General.
h) Elaborar i proposar els continguts de les publicacions, en l'àmbit de la promoció del civisme, sens perjudici de les competències que corresponen a la resta d'unitats del Departament competents en matèria de publicacions.
i) Fer el seguiment de les queixes, els suggeriments i les incidències que es puguin presentar a la xarxa d'oficines, avaluar-los i emprendre les accions correctores o preventives adients.
j) Canalitzar la informació sobre els recursos i serveis a les persones i a les entitats mitjançant la xarxa d'oficines en l'àmbit d'afers socials i família.
k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (30/09/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya