Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic

    Organigrama

Responsable

Sra.   Carme Rodés Coma

Càrrec

cap de la Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Publicacions i Assessorament Lingüístic li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar el Pla de publicacions del Departament, sota les directrius tècniques del Gabinet Tècnic, i controlarne el grau d'acompliment.
b) Editar les publicacions del Departament i distribuir les publicacions impreses, d'acord amb les instruccions dels òrgans editors.
c) Proveir el fons bibliogràfic que requereixin les unitats del Departament.
d) Vetllar pel compliment de les directrius sobre política lingüística que són aplicables a l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dur a terme accions de dinamització en aquesta matèria en l'àmbit del Departament.
e) Prestar assessorament tècnic en matèria de drets d'autor i imatge corporativa en matèria de publicacions.
f) Prestar assessorament lingüístic a les diferents unitats del Departament i organismes adscrits.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (28/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya