Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Contractació

    Organigrama

Responsable

Sra.   Helena Carreras i Balletbó

Càrrec

cap de la Secció de Contractació

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Contractació li corresponen les funcions següents:

a) Tramitar els expedients de contractació administrativa, així com coordinar les actuacions que en aquesta matèria puguin executar les diferents unitats de gestió.
b) Participar en la Mesa de Contractació, la Comissió de Subministraments del Departament i, en general, en qualsevol dels òrgans relacionats amb les seves competències i amb les funcions específiques que li siguin encomanades en cada cas.
c) Elaborar els plecs de clàusules administratives particulars, així com els informes en matèria de contractació administrativa que se'n puguin derivar.
d) Estudiar i redactar els documents contractuals, així com supervisar-ne l'adequació a les modificacions de la normativa aplicable i fer-ne el seguiment.
e) Assessorar en matèria de contractació administrativa les diferents unitats i entitats adscrites del Departament i donar-los suport.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (06/03/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya