Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Gabinet Tècnic

Responsable

Sra.   Montserrat Cañameras Soler

Càrrec

Cap del Gabinet Tècnic

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Gabinet Tècnic del Departament, assimilat orgànicament a Subdirecció General, li corresponen les funcions següents:

a) Coordinar, sota la direcció de la persona titular de la Secretaria General, la planificació estratègica i l'avaluació de les polítiques del Departament i entitats adscrites.
b) Elaborar instruments i estudis que permetin formular les prioritats de la política en l'àmbit dels afers socials.
c) Formular propostes per facilitar la coordinació de les polítiques departamentals.
d) Coordinar la participació del Departament en el disseny i l'avaluació d'estratègies i plans interdepartamentals de la Generalitat.
e) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries que són competència del Departament i fer-ne el seguiment.
f) Dirigir i supervisar la política editorial del Departament i coordinar l'elaboració i l'avaluació del Pla de publicacions.
g) Dissenyar el Pla director de formació en l'àmbit dels afers socials, així com les seves concrecions i implementacions anuals, en coordinació amb el Servei de Recursos Humans quan vagi adreçat al personal del Departament.
h) Promoure fórmules de coordinació entre les diferents institucions i entitats dedicades a la formació dels professionals de l'àmbit dels afers socials.
i) Impulsar la gestió del coneixement especialitzat i la recerca en l'àmbit dels afers socials, en coordinació amb la Secretaria d'Afers Socials i Famílies.
j) Promoure l'actuació del Departament dins d'Europa i en l'àmbit internacional en col·laboració amb el departament competent en matèria d'afers exteriors i de la Unió Europea.
k) Coordinar els observatoris sectorials del Departament.
l) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (09/08/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya