Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Projectes i Equipaments

    Organigrama

Responsable

Sr.   Sergio Selvi i Blasco

Càrrec

cap de la Secció de Projectes i Equipaments

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Projectes i Equipaments li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar els dictàmens tècnics previs a l'acceptació de nous terrenys, locals i edificacions existents en què se'n valorin la idoneïtat tècnica i l'adequació funcional.
b) Dur a terme la supervisió tècnica i, si escau, executar els projectes d'obres i d'equipament dels centres del Departament.
c) Definir els criteris funcionals dels projectes i equipaments dels centres propis, els de nova creació i els subvencionats.
d) Coordinar els projectes d'edificació i fer-ne el seguiment, i posar en obra les solucions adoptades.
e) Coordinar la implantació de les dotacions d'equipament prèviament a la posada en funcionament dels centres.
f) Supervisar tècnicament, analitzar i verificar els projectes, d'acord amb la normativa vigent, en els processos de subvencions o convenis.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (24/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya