Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Projectes, Obres i Equipaments

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosario Manjón Doncel

Càrrec

Cap de Servei

Adreça
Passeig del Taulat, 266-270
Població
08019  Barcelona
Telèfon
93 483 10 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Al Servei de Projectes, Obres i Equipaments li corresponen les funcions següents:

a) Elaborar i coordinar el seguiment del Pla d'inversions del Departament, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries i la planificació proposada per les diferents unitats.
b) Elaborar dictàmens i plantejaments immobiliaris corresponents a terrenys, locals i projectes implicats en la construcció i l'equipament d'establiments assistencials, cívics i socials.
c) Definir els programes funcionals dels centres dependents del Departament, en col·laboració amb les diferents unitats, així com definir i proposar els criteris de condicions materials mínimes d'aquests.
d) Elaborar i supervisar els projectes d'obres i instal·lacions, executar els projectes d'equipament dels centres del Departament, així com establir els criteris per al seu manteniment.
e) Fer el seguiment i la verificació dels projectes de centres que són objecte de subvencions o convenis per part del Departament, i fer el seguiment de les justificacions de la despesa de les obres corresponents.
f) Coordinar i supervisar la redacció de projectes i l'execució d'obres de nous centres i reconversions efectuades per unitats de contractació externa.
g) Tramitar i fer el seguiment de la documentació tècnica relacionada amb qualsevol aspecte de les actuacions d'inversió.
h) Controlar l'aplicació dels criteris tècnics, urbanístics i mediambientals per a l'acompliment de les normatives i la seguretat en l'edificació, així com gestionar i tramitar els expedients de llicències i legalitzacions corresponents.
i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.data actualització (03/03/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya