Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General de Gestió de Personal

    Organigrama

Responsable

Sra.   Rosa Martí i Estrada

Càrrec

sub-directora general de Gestió de Personal

Adreça
Carrer de Rivadeneyra, 6
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 567 17 00
Fax
93 365 77 86

Funcions

a) Participar en el disseny de les línies d'actuació establertes per la Secretaria d'Administració i Funció Pública i la Direcció General de Funció Pública en matèria de gestió de llocs de treball, de plantilles de personal, de provisió de llocs, de mobilitat i de selecció de personal, així com en l'impuls i la direcció d'execució dels processos de millora i modernització dels diferents àmbits d'actuació que incideixen en la gestió de personal.

b) Supervisar i coordinar la valoració i classificació de llocs de treball i l'elaboració i modificació de les relacions de llocs de treball, sens perjudici de les competències assignades a altres òrgans.

c) Establir directrius i criteris, coordinar i supervisar l'execució de les actualitzacions del Sistema d'informació de personal en els àmbits de la gestió de llocs de treball, Registre general de personal, provisió de llocs i selecció de personal, i portal de l'empleat.

d) Supervisar la gestió en la declaració de situacions administratives, la tramitació de reingressos i altres incidències del personal.

e) Planificar i coordinar les actuacions en matèria de provisió de llocs de treball, competència de la Direcció General de Funció Pública, i també la promoció i direcció de l'Òrgan Tècnic de Provisió de Llocs de Treball.

f) Impulsar i fer el seguiment dels processos de provisió definitiva dels departaments.

g) Coordinar el desenvolupament dels processos selectius de personal competència de la Direcció General de Funció Pública, impulsar la preparació i elaboració de les propostes d'oferta d'ocupació pública, així com col·laborar amb els departaments en matèria de selecció de personal.

h) Coordinar les actuacions de comunicació interna i externa relatives a la gestió de personal, d'acord amb els principis d'informació pública, transparència i dret d'accés.

i) Donar suport als departaments i assessorar-los en matèria de gestió de llocs de treball, registre, provisió i selecció de personal.

j) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.

 
data actualització (11/06/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya