Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA)

Responsable

Sr.   Ferran Requejo i Coll

Càrrec

director de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern

Adreça
Baixada de Sant Miquel, 6-8 (Palau Centelles-Solferino)
Població
08002  Barcelona
Telèfon
93 342 98 00
Fax
93 342 98 01
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

Correspon al director/a de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern les funcions següents:
 
En els àmbits en els quals actua amb dependència funcional de president/a de la Generalitat:
a) Assessorar i proposar a la presidència de la Generalitat les directrius polítiques generals de l'acció de govern amb relació al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions.
b) Definir, planificar i impulsar les actuacions dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen, adreçades al desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions. Exerceix aquestes funcions amb la col·laboració de l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. La definició i planificació de les actuacions proposades ha de ser convalidada per la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern.
c) Col·laborar amb l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern en el seguiment i la supervisió de les actuacions previstes en l'apartat anterior.
d) Proposar mesures, iniciatives i actuacions relacionades amb el desenvolupament de l'autogovern i les seves institucions a la Comissió Interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern.
e) Participar en la Comissió interdepartamental per al Desenvolupament de l'Autogovern.
f) Les altres funcions de naturalesa anàloga que li siguin encomanades.
L'Institut actua en coordinació amb l'Oficina per a la Millora de les Institucions d'Autogovern.
La persona titular de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern pot requerir la col·laboració dels departaments de la Generalitat i els organismes, empreses i entitats que s'hi adscriuen o s'hi relacionen en l'exercici de les funcions encomanades en els apartats anteriors.
 
En la resta d'àmbits:
a) Elaborar les propostes de plans d'actuació de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern en l'àmbit de la recerca i l'assessorament sobre l'organització territorial del poder i executar-los un cop aprovats pel Consell Rector.
b) Presentar la memòria anual de les activitats realitzades al Consell Rector.
c) Dirigir el personal de l'Institut i coordinar-ne els serveis.
d) Relacionar-se amb els departaments de l'Administració de la Generalitat, altres administracions, universitats i centres de recerca en l'àmbit de les competències de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
e) Programar, organitzar i dirigir les actuacions necessàries per al compliment de les funcions assignades a l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
f) Elaborar, conjuntament amb la Secretaria General del Departament, l'avantprojecte de pressupost de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern.
g) Proposar la formalització de convenis i acords de cooperació amb les universitats i altres centres d'estudi i recerca públics i privats.
h) Proposar les contractacions en matèria de col·laboració científica i publicacions.data actualització (19/12/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya