Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Comerç

Responsable

Sr.   Jordi Torrades i Aladrén

Càrrec

director general de Comerç

Adreça
Carrer de Puig i Xoriguer, 11-13
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 484 99 99
Fax
93 484 97 18
Horari de registre i d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

  • Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb els equipaments comercials, l'activitat comercial i firal, l'artesania i els serveis no sotmesos a una normativa específica, d'acord amb les directrius fixades pel Govern.
  • Impulsar i promoure iniciatives en el sector que siguin d'interès per a l'economia catalana.
  • Ordenar i controlar l'activitat del comerç i firal, de l'artesania i dels serveis no sotmesos a una regulació específica.
  • Dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb el foment de la competitivitat del sector comercial, de l'activitat firal, de l'artesania i del sector de serveis de Catalunya no sotmesos a una normativa específica, així com dissenyar i coordinar les actuacions relacionades amb la formació del sector comercial i de l'artesania.
  • Dirigir les actuacions relatives a l'anàlisi i l'estudi del sector del comerç, de l'activitat firal i de l'artesania i dels serveis no sotmesos a una normativa específica.
  • Exercir la potestat sancionadora i resoldre recursos contra actes o resolucions dictats per òrgans jeràrquicament inferiors i pels/per les directors/ores dels serveis territorials.
  • Coordinar les activitats de la Comissió de Preus de Catalunya, en relació amb la intervenció sobre preus.
  • Coordinar les unitats corresponents dels serveis territorials del Departament en relació amb les actuacions i programes en el territori en matèria d'equipaments comercials, l'activitat comercial i firal, l'artesania i els serveis no sotmesos a una normativa específica.
  • Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.
  • Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el/la conseller/a li pugui encomanar.

Components

Aquesta DG té adscrit el Registre d'Activitats Firals de Catalunya (DOGC 1907, 2048)data actualització (21/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya