Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Responsable

Sr.   Pere Palacín i Farré

Càrrec

director general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Adreça
Carrer de Pamplona, 113
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 484 94 00
Fax
93 484 95 68
Horari de registre
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atenció

de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Funcions

  • Dirigir, executar i coordinar les actuacions del Departament d'Empresa i Ocupació en matèria de règim energètic, miner i de seguretat industrial.
  • Planificar les infraestructures energètiques corresponents a l'àmbit territorial de Catalunya.
  • Dissenyar les polítiques energètiques a aplicar a Catalunya i elaborar les iniciatives normatives, en el marc de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria d'energia elèctrica, hidrocarburs, eficiència energètica, mineria i seguretat industrial.
  • Dirigir el model de seguretat industrial i les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de metrologia.
  • Realitzar l'autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.
  • Fer el seguiment i control de les actuacions previstes per les empreses operadores.
  • Inspeccionar i controlar les prescripcions tècniques i de seguretat de les instal·lacions industrials, energètiques i mineres.
  • Gestionar els registres administratius de competència autonòmica, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'energia, mines i seguretat industrial.
  • Resoldre els recursos d'alçada interposats contra les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors i exercir la potestat sancionadora que tingui atribuïda per la normativa vigent.
  • Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.data actualització (03/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya