Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera

Responsable

Sra.   Maria Assumpta Farran i Poca

Càrrec

directora general d'Energia, Mines i Seguretat Industrial

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible
Horari de registre


de l'1 de setembre al 30 de juny: de dilluns a divendres, de 9 a 17 h.
de l'1 de juliol al 31 d'agost: de dilluns a divendres, de 9 a 15 h.

Dies amb horari especial (si coincideixen en dissabte o festiu, l'oficina romandrà tancada)
el 5 de gener, de 9 a 14 h.
el 23 d'abril, de 9 a 14 h.
el 24 de desembre, de 9 a 14 h.
el 31 de desembre, de 9 a 14 h.

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Observacions

Aquesta oficina atén exclusivament amb cita prèvia. Podeu demanar la cita prèvia pels canals següents:

Funcions

a) Dirigir, executar i coordinar les actuacions del Departament d'Empresa i Coneixement en matèria de règim energètic, miner i de seguretat industrial.

b) Planificar les infraestructures energètiques corresponents a l'àmbit territorial de Catalunya.

c) Dissenyar les polítiques energètiques per aplicar a Catalunya i elaborar les iniciatives normatives, en el marc de les competències de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en matèria d'energia elèctrica, hidrocarburs, eficiència energètica, mineria i seguretat industrial.

d) Dirigir el model de seguretat industrial i les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de metrologia.

e) Dur a terme l'autorització administrativa de les instal·lacions energètiques ubicades a Catalunya, d'acord amb el que preveu la normativa sectorial.

f) Dur a terme l'autorització administrativa dels plans de restauració i de les instal·lacions de residus miners ubicades a Catalunya, d'acord amb el que preveu la normativa vigent.

g) Fer el seguiment i control de les actuacions previstes per les empreses operadores.

h) Inspeccionar i controlar les prescripcions tècniques i de seguretat de les instal·lacions industrials, energètiques i mineres. 

i) Gestionar els registres administratius de competència autonòmica, d'acord amb la normativa vigent en matèria d'energia, seguretat industrial i seguretat minera.

j) Resoldre els recursos d'alçada interposats contra les resolucions dels òrgans jeràrquicament inferiors i exercir la potestat sancionadora que tingui atribuïda per la normativa vigent.

k) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (09/06/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya