Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Lleida

    Organigrama

Responsable

Sr.   Vidal Vidal Cullere

Càrrec

director dels Serveis Territorials d'Empresa i Treball a Lleida (e.f.)

Adreça
Avinguda del Segre, 7 (Edifici Terraferma)
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 72 80 00
Fax
973 72 77 78
Horari de registre


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Horari d'atencióde dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

Observacions

Informació i assessorament de l'àmbit d'empresa

Adreça
Carrer General Brito, 3
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 23 00 80
Fax
973 23 36 23

Horari d'atenció


de dilluns a divendres, de 9 a 14 h. - Romandrà tancat 24 de desembre: tancat. 31 de desembre: tancat.

Observacions

Informació i assessorament en l'àmbit de treball

Funcions

a) Representar el Departament d'Empresa i Treball en el seu àmbit territorial.

b) Vetllar pel compliment de les disposicions legals vigents relatives a les competències del Departament d'Empresa i Treball.

c) Impulsar i coordinar el funcionament de les unitats que en depenen i exercir el comandament del personal a càrrec seu, sens perjudici de les competències que en cada àmbit tinguin les unitats directives del Departament.

d) Impulsar i coordinar en el seu àmbit territorial les accions de les unitats directives del Departament, i dels organismes adscrits presents al territori, per tal de garantir el compliment dels objectius territorials de les polítiques del Departament.

e) Coordinar les actuacions dels organismes adscrits presents al territori per tal de garantir el compliment dels objectius territorials de les polítiques del Departament.

f) Iniciar, tramitar i resoldre els expedients de les matèries que els hi corresponen en el seu àmbit territorial, llevat de la resolució dels expedients relatius a les sol·licituds d'inscripció formulades davant el Registre general de cooperatives de Catalunya, que correspondrà a la persona titular de la direcció general competent en matèria de cooperatives.

g) Imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

h) Relacionar-se amb les direccions generals amb la finalitat d'obtenir la informació necessària en el seu àmbit territorial, per tal d'emetre, analitzar i canalitzar les informacions competència del Departament.

i) Resoldre les autoritzacions inicials de treball per compte propi o d'altri de les persones estrangeres que exerceixin una professió o una activitat laboral a Catalunya.

j) Impulsar, participar i coordinar la intermediació laboral en l'àmbit de la seva competència, inclosa la solució extrajudicial de conflictes, i imposar les sancions en els supòsits i amb els límits previstos legalment.

k) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 data actualització (06/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya