Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell de Cooperació al Desenvolupament


Adreça
Via Laietana, 14
Població
08003  Barcelona
Telèfon
93 554 54 00
Fax
93 554 78 05
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre els avantprojectes i altres disposicions generals de l'Administració de la Generalitat en aquest àmbit.

Emetre informe, amb caràcter previ i preceptiu, sobre el pla director i els plans anuals de cooperació al desenvolupament.

Conèixer els informes de seguiment dels plans anuals i les avaluacions del pla director i proposar, després de fer-ne l'estudi i la deliberació, les recomanacions oportunes.

Fer arribar al Govern, per mitjà del conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors, les iniciatives i les propostes que consideri convenients per a la millora de les actuacions en aquest àmbit.

Proposar, en funció de circumstàncies especials, la modificació dels plans anuals, i si escau del pla director.

Les altres funcions que li assigni el conseller o consellera competent en matèria d'actuacions exteriors o li siguin atorgades expressament per les lleis o els reglaments.Components

Òrgan consultiu i de participació de la comunitat catalana per al desenvolupament de l'activitat de l'Administració de la Generalitat en l'àmbit de cooperació al desenvolupament.

Composició:

 

Presidència
Carme Campoy Guerrero Presidència Coordinadora d’ONGD i altres moviments solidaris de Lleida
Vicepresidència 
Gerard M. Figueres i Albà Vicepresidència Departament d'Acció Exterior, i Govern Obert(XGO)
Sis vocalies en representació de departaments i organismes de la Generalitat
Vacant   Vocal

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Ignasi Rodríguez Galindo Suplent

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Eunice  Romero Rivera Vocal

Departament d'Igualtat i Femisnimes

Adam Majó Garriga Suplent

Departament d'Igualtat i Femisnimes

Julià Urrutia Carratalà Vocal

Departament d'Educació (DEDU)

Marta Calvo Cortina Suplent

Departament d'Educació (DEDU)

Lluís Farran i Carbonell Vocal Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori
Assumpta Calancha i Llorens Suplent Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori

 

Josep Antoni Pujante Conesa Vocal

Departament de Salut (DSLT)

Maria Teresa Alay Romero Suplent

Departament de Salut (DSLT)

Mariona Sanz Ausàs Vocal Departament d'Economia i Hisenda

 

Ester Obach Suplent

Departament d'Economia i Hisenda

Les persones titulars de la DGCD, de la direcció de l'ACCD i d'ACCIÓ
Josep Desquens Farrés Vocal DGCD
Guadalupe Moreno Iturriaga Suplent DGCD
Carme Gual Via Vocal ACCD
Marta Grau Repullo Suplent ACCD
Natàlia Mas Guix Vocal ACCIÓ
Jordi Martínez Soler Suplent ACCIÓ
Sis vocals en representació de les ONGD 
Júlia Granell Vocal Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Jara Henar Vocal Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Àlex Guillamón Lloret Vocal Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Luca Gervasoni Vila Vocal Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Tono Albareda Tiana Suplent Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Daniel Gómez-Olivé Casas Suplent Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Pepa Martínez Peyrats Suplent Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Xavier Casanovas Suplent Lafede.cat - Organitzacions per la justicia global
Àngel Vàzquez Viu Vocal Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme
Núria Cuadrat Pèlach Suplent Coordinadora ONG solidàries de comarques gironines i Alt Maresme
Carme Campoy i Guerrero Vocal Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida
Víctor Llàcer Garcia Suplent Coordinadora ONGD i altres moviments solidaris de Lleida
Dos vocals representants del món sindical
Esther Caballé Pallarès Vocal CCOO de Catalunya
Maribel Ayné i Domingo Suplent CCOO de Catalunya
Daniel Garcia Tenorio Vocal UGT de Catalunya
Núria Pelay i Bargalló Suplent UGT de Catalunya
Dos vocals representants del món empresarial
Mohammed Chaib Akhdim Vocal Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)
Jacint Soler Matutes Suplent Micro, petites i mitjanes empreses i els autònoms de Catalunya (PIMEC)
Narcís  Bosch Andreu Vocal Consell General de Cambres Catalunya
Micaela Santamaría Suplent Consell General de Cambres Catalunya
Dos vocals representants de les universitats
Gemma Xarles Jubany Vocal Consell Interuniversitari de Catalunya
Silvia Llach Carles Vocal Consell Interuniversitari de Catalunya
Sílvia Albareda Tiana Suplent Consell Interuniversitari de Catalunya
Óscar Mateos Martín Suplent Consell Interuniversitari de Catalunya
Dos vocals representants dels col·legis professionals
David Rodríguez Abellán Vocal Col·legis Professionals
Maria Rosa Monreal Bel Suplent Col·legis Professionals
Un o una vocal representant del Consell Nacional de Joventut de Catalunya
Ikram Bouhouche  Vocal Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Guillermo Chirino Suplent Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC)
Un o una vocal representant del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible
Arnau Queralt Bassa Vocal Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible (CADS)
Raquel Ballesteros Arenas Suplent Consell Assessor per al desenvolupament Sostenible (CADS)
Un o una vocal representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya
Alícia Oliver Rojo Vocal Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
Josefina Díaz Petit Suplent Consell Nacional de Dones de Catalunya (CNDC)
Un o una vocal en representació de les associacions d'immigrants de Catalunya
Ghassan Saliba Vocal Associacions d'immigrants a Catalunya
Orland Cardona Pérez Suplent Associacions d'immigrants a Catalunya
Un o una vocal representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Isidre Pineda Vocal Fons Català de Cooperació al desenvolupament
David Minoves Suplent Fons Català de Cooperació al desenvolupament
Dos vocals en representació dels ens locals, a proposta de les entitats municipalistes més representatives
Maite Selva Huertas Vocal Associació Catalana de Municipis (ACM)
Mireia Huerta Sala Suplent Associació Catalana de Municipis (ACM)
Lluís Mijoler Martínez Vocal Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Alba Martínez Vélez Suplent Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
Quatre vocals experts
Andrea Costafreda i Quesada Experta Oxfam Intermón
Rafael Crespo Ubero Expert Centre d’Estudis Africans i Interculturals (CEAI)
Lola Badenas Experta Suds (Experta)
Miquel Carrillo Ponce Expert ESF Catalunya (Expert)
Secretaria
Josep Desquens i Farrés Secretaria Direcció General de Cooperació al Desenvolupament (DGCD)


data actualització (24/05/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya