Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Unitat de Règim Interior i Administrativa

    Organigrama

Responsable

Sra.   Francesca Duran Sampedro

Adreça
Carrer de Pau Claris, 158
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 207 31 14
Fax
93 207 67 47

Funcions

a) Controlar i tramitar les situacions administratives i incidències que afectin el personal del Centre.
b) Gestionar i fer el seguiment de l'elaboració de les nòmines i de les cotitzacions la Seguretat Social.
c) Col·laborar en la selecció i provisió de llocs de treball del personal del Centre.
d) Organitzar i fer el seguiment de les tasques de règim interior, majordomia, registre de documents i arxiu, així com del servei d'informació i atenció al públic, de reprografia i enquadernació.
e) Gestionar les actuacions en matèria patrimonial i d'assegurances que afectin el Centre.
f) Coordinar i gestionar les sol·licituds d'accés a la informació pública, consultes, queixes i suggeriments de la ciutadania en relació amb el Centre.
g) Gestionar i controlar les tasques de conservació regular i el manteniment preventiu de les instal·lacions i equipaments del Centre, incloent l'equipament informàtic, de comunicacions i noves tecnologies.
h) Planificar i gestionar l'adquisició de béns i serveis per al normal funcionament de les activitats del Centre, i conformar la facturació corresponent.
i) Gestionar i implantar les mesures legals en matèria de protecció de dades personals.
j) Gestionar la implantació i l'avaluació de mesures preventives en matèria de riscos laborals.
k) Gestionar l'edició i la distribució de les publicacions i els butlletins, tant en suport paper com digital, així com gestionar el web i les xarxes socials en què el Centre tingui presència.
l) Gestionar la implantació de l'administració digital així com proposar i participar en la implementació de noves eines de gestió.
m) Coordinar l'organització de simposis i jornades al Centre.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.

Components

Rang assimilat a secció.


data actualització (30/06/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya