Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Responsable

Sr.   Xavier Bernadí i Gil

Càrrec

director general de Dret i d'Entitats Jurídiques

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 41 33

Funcions

a) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de dret privat.

b) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'associacions i fundacions.

c) Dirigir i impulsar les activitats necessàries per al foment i el desenvolupament de les entitats jurídiques sense ànim de lucre, en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil en aquest àmbit.

d) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'acadèmies.

e) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de col·legis professionals i de les associacions professionals regulades en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

f) Realitzar les accions legals contra l'intrusisme professional en els termes establerts en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

g) Exercir les funcions en matèria d'expedició dels títols acreditatius que s'hagin determinat legalment.

h) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles.

i) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

j) Promoure i desenvolupar els mitjans alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit d'atribucions del Departament de Justícia.

k) Dirigir i supervisar les actuacions de registre, control i fiscalització dels grups d'interès en el marc de la legislació vigent en matèria de transparència.

l) Dirigir i supervisar les actuacions del Registre de parelles estables.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.


Components

Aquesta Direcció General té adscrits els registres de col·legis professionals, d'associacions professionals, d'acadèmies, de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat, de patrimonis protegits, de fundacions i d'associacions de Catalunya, així com del llibre de registre d'entitats religioses.data actualització (10/01/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya