Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Responsable

Sr.   Joan Ramon Casals i Mata

Càrrec

Director general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació

Adreça
Carrer del Foc, 57
Població
08038  Barcelona
Telèfon
93 857 40 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Observacions

El registre i la informació sobre serveis i tràmits els realitza a Barcelona l'Oficina d'Atenció Ciutadana del Districte Administratiu, amb cita prèvia.

Funcions

a) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de dret privat.

b) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'associacions i fundacions.

c) Dirigir i impulsar les activitats necessàries per al foment i el desenvolupament de les entitats jurídiques sense ànim de lucre, en el marc de col·laboració i promoció de les iniciatives de la societat civil en aquest àmbit.

d) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria d'acadèmies.

e) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de col·legis professionals i de les associacions professionals regulades en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

f) Realitzar les accions legals contra l'intrusisme professional en els termes establerts en la legislació vigent sobre l'exercici de professions titulades i dels col·legis professionals.

g) Exercir les funcions en matèria d'expedició dels títols acreditatius que s'hagin determinat legalment.

h) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de notaries i registres públics de la propietat, mercantils i de béns mobles.

i) Exercir les funcions que la legislació vigent atribueix al Departament de Justícia en matèria de mediació en l'àmbit del dret privat.

j) Promoure i desenvolupar els mitjans alternatius de resolució de conflictes en l'àmbit d'atribucions del Departament de Justícia.

k) Promoure i desenvolupar els mecanismes de segona oportunitat per a persones deutores en situació d'insolvència.

l) Dirigir i supervisar les actuacions del Registre de parelles estables.

m) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada expressament.

 


Components

Aquesta Direcció General té adscrits els registres de col·legis professionals, d'associacions professionals, d'acadèmies, de nomenaments tutelars no testamentaris i de poders atorgats en previsió d'incapacitat, de patrimonis protegits, de fundacions i d'associacions de Catalunya, així com del llibre de registre d'entitats religioses.data actualització (04/08/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya