Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Suport Jurídic

    Organigrama

Responsable

Sr.   Miguel Francisco Hernández Sánchez

Adreça
Carrer d'Aragó, 332
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 214 01 00
Fax
93 214 01 79

Funcions

a) Preparar les propostes de disposicions normatives, instruccions i circulars en matèria pròpia de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
b) Tramitar i supervisar i, si escau, informar les propostes de resolució dels recursos administratius, les reclamacions prèvies a la via judicial, civil o laboral, i instruir les reclamacions de responsabilitat patrimonial i els procediments de revisió d'ofici dels actes administratius relatius a l'àmbit material de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil o que afectin el personal adscrit, amb independència de l'òrgan que hagi d'emetre'n resolució.
c) Supervisar i, si escau, informar els convenis, acords i protocols relatius a l'àmbit material de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
d) Assegurar el coneixement de les disposicions normatives i jurisprudència que són pròpies de l'àmbit competencial.
e) Donar suport i assistència jurídica a tots els òrgans de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada pels seus superiors jeràrquics.data actualització (15/01/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya