Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Negociat d'Expedients i Documentació Jurídica

    Organigrama

Adreça
Carrer de Pau Claris, 81 (Casal Sant Jordi)
Població
08010  Barcelona
Telèfon
93 316 41 00
Fax
93 316 43 05

Funcions

a) Organitzar el suport administratiu de l'Assessoria Jurídica.
b) Gestionar i actualitzar el fitxer dels expedients que tramita l'Assessoria Jurídica, així com l'arxiu de la correspondència i la documentació d'assumptes no expedientats.
c) Fer la gestió informàtica dels tràmits corresponents als procediments judicials que afectin el Departament, tramitant la petició de la documentació sol·licitada a les unitats, als organismes i a les entitats adscrites al Departament que correspongui, i traslladar-los, quan escaigui, a la Unitat Central del Gabinet Jurídic.
d) Recopilar els antecedents dels expedients que es tramitin a l'Assessoria Jurídica i dels recursos que se substanciïn en via jurisdiccional.
e) Organitzar, supervisar i, si s'escau, gestionar la introducció o l'adaptació al circuit informàtic procedent de les propostes d'actes i disposicions que s'han de publicar als diaris oficials o de les que s'han de trametre al Govern i al Consell Tècnic, gestionant, si s'escau, els expedients de valoració econòmica dels anuncis que siguin de pagament.
f) Gestionar a través d'ATRI les sol·licituds del personal que en depèn, i coordinar els permisos i l'assistència a activitats de formació d'acord amb les autoritzacions i els criteris establerts prèviament per l'advocat en cap.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (16/12/2015)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya