Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió Territorial de Seguiment d'Eleccions Sindicals a Barcelona


Adreça
Carrer d'Albareda, 2-4
Població
08004  Barcelona
Telèfon
93 622 04 00
Fax
93 622 04 01

Funcions- Rebre informació sobre les eleccions realitzades en el seu àmbit d'actuació.

- Proposta a la Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals dels acords que estimin adients perquè aquesta li doni el tràmit oportú.

- Coneixement dels acords de la Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals i control del seguiment de la seva aplicació dins del seu àmbit territorial.

- Coneixement i emissió d'informes referents al seguiment dels plans i programes de gestió dels serveis territorials en aquesta matèria.

- Informe periòdic a la Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals de les seves activitats.

Decret 190·1995 (DOGC 2072)

Components

Composició:
A) President.
B) 3 representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
C) 4 representants de les organitzacions sindicals en proporció al nombre de representants obtinguts en l'àmbit de cada demarcació territorial en les eleccions de representants dels treballadors en les empreses fins al moment de constitució d'aquest òrgan.
D) 2 representants de les organitzacions empresarials representatives, de la demarcació territorial.
E) El mateix nombre de suplents que de membres titulars que correspongui a cada representació.
F) Secretaria amb veu però sense vot, un funcionari dels serveis territorials corresponents.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya