Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Seguiment d'Eleccions Sindicals a l'Administració Pública


Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions- Rebre informació sobre les eleccions realitzades en el seu àmbit d'actuació.

- Proposta a la Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals dels acords que estimin adients perquè aquesta comissió li doni el tràmit oportú.

- Coneixement dels acords de la Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals i control del seguiment de la seva aplicació dins del seu àmbit d'actuació.

- Conèixer i emetre informes referents al seguiment dels plans i programes de gestió dels serveis territorials del Departament de Treball i Indústria en aquesta matèria respecte al seu àmbit d'actuació.

- Fer informe periòdic a la Comissió de Catalunya de les seves activitats, i realització de totes les funcions que se li encomanin.

- Adopció d'acords sobre la interpretació i els criteris d'aplicació de la normativa sobre eleccions als òrgans de representació del personal de les administracions públiques de Catalunya.

Decret 190·1995 (DOGC 2072)


Components

Composició:
- 7 membres representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya,
- 2 membres representants dels ens locals,
- 1 membre representant de l'Administració de l'Estat,
- 1 membre representant de l'Administració de Justícia,
- 11 membres representants de les eleccions sindicals,
- El mateix nombre de suplents que de membres titulars,
- Secretari.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya