Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Comissió de Catalunya de Seguiment d'Eleccions Sindicals

Responsable

Sr.   Antoni Pallarès i Sànchez

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 419 14 19
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

FuncionsCoordinació del funcionament i actuació de les comissions territorials de seguiment d'eleccions sindicals.

Rebuda d'informació sobre el desenvolupament del procés d'eleccions als òrgans de representació dels treballadors.

Rebuda d'informació sobre els resultats electorals.

Adopció dels acords necessaris amb la finalitat d'aconseguir una major seguretat i fluïdesa en el procés electoral en la mesura que la normativa legal vigent ho permeti.

Proposta al Govern de la Generalitat dels acords adoptats perquè aquest, d'acord amb la seva potestat en l'execució de la legislació laboral, pugui fixar-los amb caràcter general.

Elaboració d'informes, propostes i qualsevol altra funció de naturalesa anàloga.

Adopció d'acords sobre la interpretació i els criteris d'aplicació de la normativa sobre eleccions als òrgans de representació dels treballadors a l'empresa.

Decret 190·1995 (DOGC 2072)


Components

Aquesta Comissió s'adscriu a la DG de Relacions Laborals, i està formada per:
A) President (DG de Relacions Laborals).
B) 7 Representants de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.
C) 7 Representants de les organitzacions sindicals en proporció al nombre de representants obtinguts en l'àmbit de cada demarcació territorial en les eleccions de representants dels treballadors en les empreses fins al moment de constitució d'aquest òrgan i revisable cada tres anys, atenent al sistema de representació proporcional, sense exclusió per límit percentual.
D) 7 representants de les organitzacions empresarials representatives, a cada demarcació territorial.
E) El mateix nombre de suplents que de membres titulars que correspongui a cada representació.

Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya