Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives

Responsable

Sr.   Josep Vidal i Fàbrega

Càrrec

director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150 2a. planta
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 37
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La Direcció General d'Economia Social i Solidària, el Tercer Sector i les Cooperatives té les funcions següents:

a) Planificar, dirigir i executar les polítiques relacionades amb l'economia social i solidària, cooperativa i del tercer sector.

b) Ordenar i controlar l'activitat de l'economia social i solidària, cooperativa i del tercer sector sotmesa a la regulació específica.

c) Promoure i fer difusió de noves normatives o de les modificacions normatives que siguin de l'àmbit de la seva competència.

d) Dirigir i organitzar els registres de cooperatives, societats laborals, empreses d'inserció, centres especials de treball i altres que es puguin generar en l'àmbit de l'economia social.

e) Dirigir les actuacions relatives a l'anàlisi i l'estudi del sector econòmic competència de la Direcció General.

f) Promoure mesures per a la integració laboral de persones en situació d'exclusió social, o en greu risc d'arribar-hi, que tinguin dificultats importants per integrar-se en el mercat de treball ordinari, en coordinació amb el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

g) Promoure la formació i la readaptació professional en l'àmbit de les entitats de l'economia social.

h) Impulsar la participació dels treballadors i treballadores o socis i sòcies de treball o socis i sòcies de consum en les empreses d'economia social.

i) Col·laborar amb altres administracions competents respecte a l'aplicació de les normes de l'economia social i solidària, les cooperatives i el tercer sector.

j) Representar el Departament en totes les comissions departamentals i interdepartamentals que siguin de la seva competència.

k) Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.

l) Altres funcions que li assigni la normativa vigent o que el conseller o la consellera li pugui delegar.
data actualització (15/11/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya