Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

    Organigrama

Responsable

Sra.   Elena Juanola Pagès

Càrrec

directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57 / 93 205 50 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Adreça
Carrer General Brito, 3
Població
25007  Lleida
Telèfon
973 20 04 00

Adreça
Carrer del Riu de Siurana, 28-B
Població
43006  Tarragona
Telèfon
977 54 14 55

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 54 50
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

L'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, amb rang orgànic de subdirecció general, dirigit pel director o directora de l'Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, té les funcions següents:

a) Dirigir, coordinar i planificar les actuacions internes i externes, així com la proposta d'actuacions anuals i pluriennals en l'àmbit de les seves competències.
b) Coordinar l'elaboració d'estudis i d'informes en matèria de seguretat i salut laboral.
c) Coordinar les relacions amb institucions i organitzacions especialitzades en matèria de seguretat i salut laboral.
d) Coordinar la proposta d'actuacions anuals o pluriennals amb la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral per promoure la seguretat i salut laboral.
e) Organitzar la prestació del servei d'assessorament i d'assistència tècnica en matèria de seguretat i condicions de salut laboral a l'autoritat laboral i a organismes públics, empreses i treballadors/ores.
f) Proposar actuacions i participar en les comissions relacionades amb la seguretat i la salut laboral del Consell de Relacions Laborals, en representació de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
g) Prendre part en consells, comissions i àmbits de participació relacionats amb la seguretat i la salut laboral.
h) Organitzar, desenvolupar i promoure la formació, la investigació, la recerca i les activitats de desenvolupament en matèria de seguretat i salut en el treball.
i) Organitzar, desenvolupar i promoure activitats relacionades amb la formació i la promoció de la formació en matèria de seguretat i salut laboral.
j) Coordinar, pel que fa a la millora de les condicions de treball i la seguretat i la salut laboral, la cooperació i l'intercanvi d'informació i experiències amb altres administracions públiques i entitats públiques i privades.
k) Coordinar els sistemes d'informació relatius a la seguretat i la salut laboral dins l'àmbit de competències de la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral.
l) Coordinar l'acreditació de serveis de prevenció i l'autorització de persones o entitats auditores, així com altres activitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
m) Coordinar, amb la resta de les comunitats autònomes, les actuacions administratives per a l'acreditació dels serveis de prevenció aliens i l'autorització de les entitats auditores del sistema de prevenció de les empreses i d'altres entitats relacionades amb la prevenció de riscos laborals.
n) Coordinar els registres, els tràmits i les comunicacions derivats de la normativa de prevenció de riscos laborals.
o) Realitzar les auditories dels sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals implantats en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, d'acord amb el que preveu el Decret 312/1998, d'1 de desembre, pel qual es creen els serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat.
p) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (12/04/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya