Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Negociació i Registres Laborals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Puiggalí Torrentó

Càrrec

Cap del Servei

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Negociació i Registres Laborals té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar els expedients en matèria de vagues i conflictes col·lectius, d'àmbit superior al dels serveis territorials o que afectin serveis essencials per a la comunitat, sol·licitant els informes tècnics necessaris i dissenyant la proposta per al conseller o consellera de les ordres de serveis mínims en les vagues.
b) Impulsar la negociació entre els agents socials i promoure l'establiment de pactes col·lectius estables sobre diferents aspectes de les relacions laborals, així com promoure l'adopció per part de les empreses de codis de conducta i bones pràctiques empresarials en l'àmbit de les relacions laborals i impulsar-ne la divulgació.
c) Coordinar, organitzar i supervisar les mediacions, les conciliacions i els arbitratges, per potenciar la solució extrajudicial dels conflictes.
d) Coordinar i organitzar les activitats de l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals i coordinar les oficines públiques territorials, així com impulsar les reunions de la Comissió d'Eleccions Sindicals a Catalunya.
e) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials d'àmbit superior a la competència d'un servei territorial, fent el control de legalitat i el manteniment del Registre públic d'estatuts d'organitzacions sindicals i empresarials a través de l'aplicació corresponent.
f) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa dels expedients relatius a convenis col·lectius d'àmbit autonòmic o superior a la competència d'un servei territorial, fent el control de legalitat i supervisant el funcionament i manteniment del Registre públic de convenis col·lectius a través de l'aplicació corresponent, i proposant la promoció de demandes d'ofici davant dels jutjats socials en relació amb els convenis que conculquin la legalitat vigent.
g) Coordinar, supervisar i avaluar la tramitació contenciosa administrativa i de l'ordre jurisdiccional derivada dels expedients que tramita la Subdirecció General, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica.
h) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya