Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Mediació i Registres Laborals

    Organigrama

Responsable

Sr.   Jordi Puiggalí Torrentó

Càrrec

Cap del Servei

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 43
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

El Servei de Negociació i Registres Laborals té les funcions següents:

a) Conèixer i supervisar els expedients en matèria de vagues i conflictes col·lectius, d'àmbit superior al dels serveis territorials o que afectin serveis essencials per a la comunitat, sol·licitant els informes tècnics necessaris i dissenyant la proposta per al conseller o la consellera de les ordres de serveis mínims en les vagues.
b) Impulsar la negociació entre els agents socials i promoure l'establiment de pactes col·lectius estables sobre diferents aspectes de les relacions laborals.
c) Coordinar, organitzar i supervisar les mediacions, les conciliacions i els arbitratges, per potenciar la solució extrajudicial dels conflictes.
d) Coordinar i organitzar les activitats de l'Oficina Pública de Catalunya d'Eleccions Sindicals i coordinar les oficines públiques territorials, així com impulsar les reunions de la Comissió de Seguiment d'Eleccions Sindicals a Catalunya.
e) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa, per al seu dipòsit mitjançant l'aplicació corresponent, dels expedients relatius a estatuts d'associacions sindicals i empresarials d'àmbit superior a la competència d'un servei territorial.
f) Coordinar la tramitació de la constitució d'associacions sindicals i empresarials, la constitució de federacions i confederacions, les modificacions estatutàries, l'afiliació a altres organitzacions d'àmbit superior, així com la seva desvinculació, la fusió i la integració, la suspensió i la dissolució; també els acords de designació i renovació de càrrecs que exerceixen la representació legal de les associacions.
g) Conèixer i coordinar la tramitació administrativa, per al seu registre i dipòsit a través de l'aplicació corresponent, dels expedients relatius a convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d'igualtat, d'àmbit autonòmic o superior a la competència d'un servei territorial, fent el control de legalitat; i proposar les demandes d'ofici davant els jutjats del social amb relació als convenis col·lectius que conculquin la legalitat vigent.
h) Coordinar, supervisar i avaluar la tramitació de l'ordre jurisdiccional derivada dels expedients que tramita el Servei, sens perjudici de les funcions atribuïdes a l'Àrea Jurídica de Treball.
i) Proposar l'establiment de criteris jurídics i tècnics competència del Servei mitjançant circulars i instruccions, l'elaboració de formularis i l'actualització de la informació publicada al web.
j) Informar i donar suport al Consell de Relacions Laborals (CRL) sobre els aspectes formals i de fons dels expedients d'inaplicació de condicions de treball que preveu el conveni col·lectiu que siguin competència de la Comissió Executiva.
k) Gestionar i tramitar els ajuts a les organitzacions sindicals i empresarials.
h) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.

 

 

 

 

 

 data actualització (10/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya