Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Responsable

Sr.   Enric Vinaixa i Bonet

Càrrec

Director general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball

Adreça
Carrer de Sepúlveda, 148-150
Població
08011  Barcelona
Telèfon
93 228 57 57
Fax
93 228 57 44
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

 • Executar la legislació laboral en l'àmbit de les relacions de treball individuals i col·lectives i la regulació de l'ocupació.
 • Fer el seguiment de la contractació laboral.
 • Promocionar les polítiques i programes de seguretat i salut laboral.
 • Dirigir i organitzar els registres de convenis col·lectius, associacions empresarials i sindicals, eleccions sindicals i empreses de treball temporal.
 • Executar la potestat sancionadora en matèria de l'ordre social.
 • Planificar i impulsar programes específics, en l'àmbit de les empreses i en el marc de la normativa laboral, la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en el treball com un element imprescindible per a la qualitat i competitivitat laborals.
 • Incentivar el desenvolupament de projectes formatius específics en relació amb la igualtat d'oportunitats en el treball, en col·laboració amb el Departament d'Ensenyament i el Servei d'Ocupació de Catalunya.
 • Impulsar una nova cultura del desenvolupament econòmic que permeti la reorganització del temps i la compatibilitat entre la vida personal i laboral.
 • Representar el Departament d'Empresa i Ocupació en totes aquelles comissions interdepartamentals en relació amb la promoció de la igualtat d'oportunitats en el treball.
 • Coordinar i impulsar les activitats de prevenció de riscos laborals de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.
 • Proposar objectius d'actuació de vigilància i de control en les matèries competència de la Direcció General.
 • Assistir i assessorar tècnicament, en matèria de seguretat i salut laboral, a empreses, a treballadors/ores i a organismes públics, així com en matèria de subvencions públiques en aquest àmbit.
 • Promocionar, avaluar i fer el seguiment de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball relatius a empreses i a centres de treball radicats a Catalunya.
 • Col·laborar amb el ministeri competent respecte a l'aplicació de les normes de l'ordre social.
 • Iniciar els procediments de responsabilitat patrimonial i nomenar l'instructor o la instructora del procediment.

Components

Depèn de la Direcció general el Registre general d'empreses de treball temporal (DOGC 2011).data actualització (20/01/2016)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya