Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Relacions Col·lectives i Sancions

    Organigrama

Adreça
Carrer de Joan Baptista Plana, 29-31
Població
43005  Tarragona
Telèfon
977 23 36 31
Fax
977 24 33 74

Funcions

A la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el dipòsit, el registre, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius d'àmbit dels serveis territorials.
b) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la mediació davant l'autoritat laboral.
c) Gestionar i tramitar els expedients que se suscitin per controvèrsia en relació amb les matèries de caràcter laboral, i gestionar i tramitar els expedients relatius a declaracions de vagues, tancaments patronals i mediacions.
d) Gestionar i tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius i de suspensió de contractes i de reducció de jornada, i impulsar tota la tramitació d'expedients sancionadors.
e) Cooperar amb la Inspecció de Treball i la Seguretat Social en la tramitació dels expedients.
f) Elaborar els informes per a la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.
g) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.


data actualització (24/01/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya