Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Oficina Pública Territorial a Girona

    Organigrama

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 97 50 00
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions- Registre, dipòsit i publicitat de les comunicacions del propòsit de realitzar eleccions sindicals, i de les actes electorals, com també l'expedició de còpies de la documentació dipositada, rebre i donar publicitat de les substitucions, revocacions, dimissions i extincions de mandats.

- Rebre la comunicació dels acords per a la realització d'eleccions de manera generalitzada en un o diversos àmbits funcionals o territorials per dipositar-los i fer-ne publicitat.

- Expedició a requeriment del sindicat interessat, en els termes previstos en l'article 75.7 de l'Estatut dels treballadors i als efectes previstos en els articles 6 i 7 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, els certificats acreditatius de capacitat representativa.

- Expedició, a l'efecte que correspongui, dels certificats dels resultats electorals a les organitzacions sindicals que ho sol·licitin.

- Tramitació a l'Oficina Pública de Catalunya, amb la periodicitat màxima d'un mes, de les dades corresponents a les actes electorals registrades, a les actes i comunicacions de les substitucions, revocacions i extincions de mandat i de la desaparició de centres de treball rebuts d'acord amb el que disposa l'article 25.f) del Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, com també qualsevol altra dada que sigui requerida per l'esmentada Oficina Pública de Catalunya.

- Funcions que la normativa laboral atribueix o pugui atribuir a l'oficina pública d'eleccions als òrgans de representació dels treballadors i que no corresponguin a l'Oficina Pública de Catalunya.

Decret 93·1995 (DOGC 2032)

data actualització (19/02/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya