Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Secció de Relacions Col·lectives i Sancions

    Organigrama

Responsable

Sra.   Magdalena Cadena Villanueva

Càrrec

cap de la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions

Adreça
Plaça de Pompeu Fabra, 1
Població
17002  Girona
Telèfon
872 975 000
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

A la Secció de Relacions Col·lectives i Sancions li corresponen les funcions següents:

a) Gestionar el dipòsit, el registre, la publicació i el control de legalitat dels convenis col·lectius, així com el dipòsit i el registre dels plans d'igualtat, d'àmbit dels serveis territorials.

b) Tramitar els expedients de conflictes col·lectius amb la realització de la mediació davant l'autoritat laboral.

c) Gestionar i tramitar els expedients que se suscitin per controvèrsia en relació amb les matèries de caràcter laboral, i gestionar i tramitar els expedients relatius a declaracions de vagues, tancaments patronals i mediacions.

d) Gestionar i tramitar els expedients d'acomiadaments col·lectius, de suspensió de contractes i de reducció de jornada, i impulsar tota la tramitació d'expedients sancionadors.

e) Cooperar amb la Inspecció de Treball de Catalunya (ITC) i la Inspecció de Treball i la Seguretat Social (ITSS) en la tramitació dels expedients.

f) Elaborar els informes per a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral en relació amb els recursos ordinaris interposats contra les resolucions dictades pel servei territorial corresponent.

g) Altres funcions de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (17/03/2022)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya