Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Consell Territorial de Caça de Barcelona


Adreça
Avinguda Meridiana, 38
Població
08018  Barcelona
Telèfon
93 409 20 90
Fax
93 409 20 91

Funcions

Informar i fer propostes sobre:
La fixació dels períodes hàbils de caça, les vedes i les limitacions en circumstàncies especials.
Els plans d'ordenació cinegètica de les Àrees Privades de Caça.
Mesures de control cinegètic de terrenys.
Mesures de control per a les repoblacions cinegètiques i de protecció d'espècies amb risc de desaparèixer.
Qalsevol altra matèria relacionada amb la fauna cinegètica i protegida que li sigui sotmesa.

Components

 • Presidència: el delegat o la delegada territorial del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient.
 • Vicepresidència 1a: el/la president/a o delegat/da de cadascuna de les representacions o delegacions de la Federació Catalana de Caça.
 • Vicepresidència 2a: el/la cap de Secció d'Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental de la corresponent delegació territorial del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient..
 • Vocalies:
  • Una persona representant del Departament de Justícia i Interior.
  • Una persona representant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
  • Quatre persones representants de les societats de caçadors i caçadores federades, a proposta de la Federació Catalana de Caça.
  • Dues persones representants de les persones titulars d'àrees privades de caça, proposades per la Federació Catalana de Caça.
  • Una persona representant de les associacions de defensa de la natura.
  • Quatre persones representants de les organitzacions professionals agràries que tinguin la consideració de més representatives en l'àmbit territorial respectiu, designades en proporció als resultats a les eleccions a cambres agràries.
  • E/la sotsinspector/a del cos d'Agents Rurals.
  • El/la cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals.
  • Una persona representant del Consorci Forestal de Catalunya.
  • Un/una director/a de la reserva nacional de caça o de zona de caça controlada de l'àmbit territorial.
  • Un/a tècnic/a de les delegacions territorials del Departament que te assignades les funcions de Medi Ambient expert/a en assumptes cinegètics, que actua com a secretari/a.


data actualització (16/11/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya