Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Ports de la Generalitat de Catalunya

Responsable

Sr.   Joan Pere Gómez i Comes

Càrrec

gerent dels Ports de la Generalitat de Catalunya

Adreça
Carrer del Dr. Roux, 59-61 entresòl
Població
08017  Barcelona
Telèfon
93 206 09 30
Fax
93 206 09 31
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Romandrà tancat:
24 de desembre: tancat.
31 de desembre: tancat.

 

NIF

Q-0840002-J

 

Funcions

 • Organització, gestió i administració dels ports, les dàrsenes, les instal.lacions marítimes i les marines interiors que gestioni directament o indirectament l'ens públic, i també la planificació, la confecció de projectes, l'execució i la conservació de les seves obres i instal.lacions, d'acord amb la normativa urbanística aprovada.
 • Ordenació dels usos dins les zones portuàries i la formulació dels instruments de planejament portuari establerts per la Llei de Ports que, d'acord amb la planificació urbanística, prevegin llur desenvolupament.
 • Direcció, organització i gestió dels serveis afectats al domini públic portuari que tingui adscrits, la direcció de serveis complementaris i especials, el practicatge, el remolcament i l'amarratge, la recollida de residus procedents dels vaixells, i el règim de policia i de circulació pels molls i la zona de servei.
 • Formulació de plans d'emergència del port, conjuntament amb els municipis i de conformitat amb la normativa sectorial aplicable.
 • Gestió de la senyalització portuària i l'atorgament de les concessions de la retirada de residus Marpol. I en general, qualsevol altra funció necessària per a facilitar el tràfic marítim portuari i aconseguir la rendibilitat i la productivitat de l'explotació del domini públic portuari que tingui adscrit.
 • D'acord amb el Decret 342/2011, de 17 de maig, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, Ports de la Generalitat es relaciona amb aquest Departament, mitjançant la Secretaria de Territori i Mobilitat.

Components

Entitat de Dret Públic sotmesa a l'ordenament jurídic privat. Participació de la Generalitat: Majoritària Directa.

Els òrgans de l'entitat són:

 1. De govern:
  • President
  • Vicepresident, i
  • Comitè Executiu
 2. De gestió:
  • Gerent
 3. De consulta i assistència:
  • Consell Assessor.

El Comitè Executiu és l'òrgan rector col.legiat i està constituït per:

 • el president de l'ens.
 • el vicepresident de l'ens que en cas d'absència del president exerceix la representació i les funcions que aquell té atribuïdes.
 • la gerent (amb veu i sense vot)
 • un nombre de vocals  que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament representants de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat. Els representants de les administracions locals han d'ésser com a mínim dos en representació dels municipis en el terme municipal dels quals hi ha un port adscrit a Ports de la Generalitat.

El Consell Assessor és integrat per:

 • el president o presidenta de l'ens,
 • el vicepresident o vicepresidenta,
 • el gerent o la gerent, i
 • un nombre de vocals que ha de determinar el Govern, entre els quals hi ha d'haver necessàriament representants de l'Administració de la Generalitat, de les administracions locals en el terme municipal de les quals hi hagi un port adscrit a Ports de la Generalitat, i de les entitats l'activitat de les quals estigui relacionada amb les competències de Ports de la Generalitat.data actualització (28/08/2019)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya