Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de Gestió Jurídica

Responsable

Sra.   Ariadna Nogués Perales

Càrrec

cap del Servei de Gestió Jurídica

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona

Adreça
Carrer de la Diputació, 92
Població
08015  Barcelona
Telèfon
93 228 71 00
Fax
93 228 71 05

Funcions

 1. Donar suport jurídic, en matèries relacionades amb l'habitatge, a les àrees i unitats de l'Agència i assessorar sobre tramitacions i procediments administratius.
 2. Dirigir les tasques jurídiques que realitzi el personal adscrit al Servei.
 3. Exercir les funcions de secretaria de les comissions i els òrgans col·legiats que li encomani la Direcció de l'Agència.
 4. Tramitar els recursos presentats contra actes i resolucions dels òrgans de l'Agència la resolució dels quals correspongui al president o la presidenta o al director o la directora.
 5. Elaborar informes jurídics i dictàmens relacionats amb les competències de l'Agència.
 6. Coordinar els criteris jurídics per a l'elaboració de les propostes de resolució dels recursos administratius competència de l'Agència i de les direccions que en depenen.
 7. Coordinar l'elaboració de les propostes de resolució dels recursos administratius, competència del conseller competent en matèria d'habitatge, contra resolucions dictades per òrgans de l'Agència i de les unitats que la integren.
 8. Controlar les tasques relacionades amb la interposició de recursos contenciosos administratius contra les resolucions de l'Agència i de les unitats que la integren.
 9. Elaborar les propostes de bases reguladores de convocatòries de subvencions.
 10. Elaborar les propostes de convenis que se li encomanin i fer-ne el seguiment fins a la formalització.
 11. Donar suport a la Direcció de l'Agència en l'elaboració de circulars i instruccionsdata actualització (22/05/2023)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya