Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Sub-direcció General d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Casas i Miralles

Càrrec

sub-director general d'Arquitectura, Planificació d'Habitatge i Millora Urbana

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 214 70 00
Fax
93 214 72 13
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Elaborar els estudis en matèria d'arquitectura per a l'adequació de les edificacions a l'espai públic i al paisatge urbà.
 
b) Programar, controlar la gestió i executar les actuacions de renovació, conservació i millora del patrimoni arquitectònic, de les trames urbanes i dels nuclis antics.
 
c) Impulsar, amb altres administracions públiques o ens que en depenen, actuacions concretes de suport en la redacció de directrius i projectes d'arquitectura, especialment els relacionats amb la conservació i la millora del patrimoni, el dret a l'habitatge i la millora urbana.
 
d) Impulsar, coordinar i supervisar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions del Pla territorial sectorial d'habitatge, així com dels plans específics que se'n derivin.
 
e) Impulsar i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge.
 
f) Implantar els instruments de seguiment, control i avaluació de les actuacions en matèria de qualitat de l'edificació i de millora urbana, amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.
 
g) Fer el seguiment del funcionament de la Comissió Tècnica de l'Observatori de l'Habitat i la Segregació Urbana i impulsar-ne l'activitat.
 
h) Donar suport tècnic, conjuntament amb les unitats competents de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en l'elaboració de les directrius de programació de l'habitatge protegit promogut per la Generalitat de Catalunya.
 
i) Impulsar les actuacions de la Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana relacionades amb les polítiques i els programes de la Unió Europea, així com d'altres d'abast internacional, i fer-ne el seguiment.
 
j) Participar, com a membre, en el Consell de Qualitat, Sostenibilitat i Innovació de l'Habitatge.
 
k) Actuar com a interlocutor amb el departament competent en matèria urbanística sobre les actuacions de sòl que afecten la matèria d'habitatge.
 
l) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques de millora d'àrees urbanes que requereixen atenció especial.
 
m) Programar, controlar la gestió i executar les polítiques destinades a la millora de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics.
 
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li sigui encomanada.data actualització (10/09/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya