Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Subdirecció General d'Habitatge

    Organigrama

Responsable

Sr.   Josep Casas i Miralles

Càrrec

subdirector general d'Habitatge

Adreça
Carrer d'Aragó, 244-248
Població
08007  Barcelona
Telèfon
93 214 70 00
Fax
93 214 72 13
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Corresponen a la Sub-direcció General d'Habitatge les funcions següents:

a) Coordinar les actuacions en matèria d'habitatge de promoció i protecció públiques de nova construcció i de gran rehabilitació.

b) Coordinar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions del Pla territorial sectorial d'habitatge, així com dels plans específics que se'n derivin i fer el seguiment dels plans locals d'habitatge.

c) Coordinar l'elaboració, les actualitzacions i les revisions dels programes d'actuació concertada i del Pacte Nacional per l'Habitatge.

d) Coordinar i fer el seguiment dels programes i de les línies d'ajut i prestacions que impulsi la Secretaria, així com implementar i coordinar els instruments de seguiment, control i avaluació dels resultats de l'activitat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

e) Fer el seguiment amb els ajuntaments dels programes generals i de les actuacions concretes d'habitatges destinats a polítiques socials d'obra nova o provinents de grans rehabilitacions.

f) Fer el seguiment del funcionament de la Comissió Tècnica de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i impulsar-ne l'activitat.

g) Impulsar les accions i les mesures dirigides a la conservació, la rehabilitació, l'accessibilitat física, la sostenibilitat i l'ecoeficiència tant del parc d'habitatges ja construïts com dels de nova construcció.

h) Fer el seguiment dels instruments de control i avaluació de les actuacions en matèria de qualitat dels habitatges, així com vetllar per l'aplicació de la normativa vigent.

i) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que li encomanin els seus superiors jeràrquics.
data actualització (28/07/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya