Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei de la Junta Arbitral del Transport

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Javier Hormigós Mesa

Càrrec

cap del Servei de la Junta Arbitral del Transport

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 44
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Donar el suport i l'assessorament jurídic necessaris a la Junta Arbitral del Transport per al compliment de les
funcions que aquesta té atribuïdes per la normativa vigent.
b) Supervisar i fer el seguiment dels expedients, i vetllar per tal que la seva tramitació es faci dins els terminis
establerts en cada cas i d'acord amb la legislació vigent.
c) Desenvolupar, per mitjà de la persona titular, les funcions de secretaria de les reunions de l'òrgan col·legiat
i, en conseqüència, elaborar la documentació corresponent i l'ordre del dia, redactar les actes corresponents,
certificar els acords que la Junta Arbitral del Transport adopti, i custodiar les actes i els acords adoptats.
d) Coordinar i fer la supervisió jurídica dels expedients tramitats que s'hagin de sotmetre a la consideració de
la Junta Arbitral del Transport.
e) Realitzar activitats dirigides a la resolució de conflictes entre les parts en els àmbits que siguin de la seva
competència.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (02/02/2018)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya