Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Direcció General de Transports i Mobilitat

Responsable

Sra.   Mercè Rius i Serra

Càrrec

directora general de Transports i Mobilitat

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

a) Planificar, coordinar, executar i fer el seguiment de la política general del transport per carretera, ferroviari i
per cable, de ports i d'aeroports.
b) Planificar els serveis del transport per carretera, ferroviari i per cable, de ports i aeroports, a l'àmbit de
Catalunya.
c) Planificar i, si escau, projectar i construir, les infraestructures i els equipaments propis del seu servei.
d) Dirigir les actuacions relatives a l'ordenació del transport per carretera, ferroviari i per cable, i establir-hi
criteris.
e) Regular i inspeccionar el transport per carretera, ferroviari, per cable, marítim i aeri.
f) Exercir el control i la supervisió dels òrgans i organismes que en depenen o dels adscrits o vinculats al
Departament en les activitats que afecten les funcions de la Direcció General.
g) Supervisar les actuacions de la Subdirecció General de Relació amb les Empreses Gestores d'Infraestructures
i Serveis de Mobilitat, en el que correspongui per raó de la matèria.
h) Impulsar i coordinar les actuacions en la gestió i l'ordenació del transport per carretera, ferroviari i per
cable, dels ports i dels aeroports.
i) Dirigir funcionalment els Serveis Territorials de Mobilitat en el que els correspongui per raó de la matèria, i
els Serveis Territorials de Transports.
j) Participar en òrgans d'altres administracions i en òrgans de representació quan per raó de la matèria sigui
designat.
k) Participar en la presa de decisions, inclosa la planificació, sobre la qualificació d'interès general de les obres
públiques en matèries que siguin competència de la Direcció General.
l) Iniciar i instruir els procediments de responsabilitat patrimonial derivats d'actuacions dels òrgans i unitats
que depenen de la Direcció General.
m) Emetre resolució en els recursos d'alçada que s'interposin contra les resolucions dictades per les unitats
orgàniques que en depenen tant orgànicament com funcionalment.
n) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (03/08/2021)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya