Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Francesc Santacana Portella

Càrrec

cap del Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona

Adreça
Carrer d'Anselm Clavé, 1 (Casa Gasset)
Població
43004  Tarragona
Telèfon
977 21 65 62
Fax
977 23 88 64

Horari d'atenció


Informació Urbanística
de dilluns a divendres, de 10 a 13 h.

Funcions

a) Portar a terme la tramitació administrativa i emetre o supervisar els dictàmens
dels expedients que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la comissió territorial
d'urbanisme competent, i elevar les propostes de resolució.
b) Fer el seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb
la normativa vigent, amb la finalitat de donar suport tecnicojurídic a la comissió
territorial d'urbanisme, als ens locals i als diferents agents urbanitzadors.
c) Donar assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració,
la tramitació i l'aplicació dels instruments de planejament urbanístic.
d) Dirigir l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que
hi estan adscrites, d'acord amb la distribució geogràfica i el nombre de llocs de
treball que es determini a la relació de llocs de treball.
e) Donar suport tècnic en l'actualització i manteniment del sistema d'informació
territorial i del planejament urbanístic.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (01/03/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya