Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

    Organigrama

Responsable

Sr.   Ricardo Torras Sarragua

Càrrec

cap del Servei Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central

Adreça
Carrer d'Àngel Guimerà, 14 1a. i 2a. planta
Població
08241  Manresa
Telèfon
93 693 02 22
Horari de registre i d'atenció
de dilluns a divendres, de 9 a 14 h.

Funcions

La tramitació administrativa i l'emissió o la supervisió dels dictàmens dels expedients que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Comissió Territorial d'Urbanisme competent, com també l'elevació de les propostes de resolució.

El seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de donar suport tecnicojurídic a la Comissió Territorial d'Urbanisme, als ens locals i als diferents agents urbanitzadors.

L'assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació dels instruments de planejament urbanístic.  

La direcció de l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb la distribució  geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.

El suport tècnic en l'actualització i manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament urbanístic.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (12/12/2014)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya