Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel Boluda Monzó

Càrrec

cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


 a) Portar a terme la tramitació administrativa i emetre o supervisar els dictàmens dels expedients que s'hagin
de sotmetre a l'aprovació de la comissió territorial d'urbanisme competent, i elevar les propostes de resolució.
b) Fer el seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la
finalitat de donar suport tecnicojurídic a la comissió territorial d'urbanisme, als ens locals i als diferents agents
urbanitzadors.
c) Donar assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació
dels instruments de planejament urbanístic.
d) Dirigir l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb
la distribució geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.
e) Donar suport tècnic en l'actualització i el manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament
urbanístic.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.


data actualització (15/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya