Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sra.   Isabel Boluda Monzó

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions


 a) Portar a terme la tramitació administrativa i emetre o supervisar els dictàmens dels expedients que s'hagin
de sotmetre a l'aprovació de la comissió territorial d'urbanisme competent, i elevar les propostes de resolució.
b) Fer el seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la
finalitat de donar suport tecnicojurídic a la comissió territorial d'urbanisme, als ens locals i als diferents agents
urbanitzadors.
c) Donar assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació
dels instruments de planejament urbanístic.
d) Dirigir l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb
la distribució geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.
e) Donar suport tècnic en l'actualització i el manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament
urbanístic.
f) Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se'ls encomani.


data actualització (30/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya