Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Passola Vidal

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La tramitació administrativa i l'emissió o la supervisió dels dictàmens dels expedients que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona o de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, com també l'elevació de les propostes de resolució.

El seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de donar suport  tecnicojurídic a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, als ens locals i als diferents agents urbanitzadors.

L'assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació dels instruments de planejament urbanístic.

La direcció de l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb la distribució geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.

El suport tècnic en l'actualització i manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament urbanístic.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (30/10/2017)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya