Accés al contingut (Alt + 1)
Accés al menú de la secció (Alt + 2)

Generalitat

Inici > Generalitat > Organismes > Organisme

Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

    Organigrama

Responsable

Sr.   Joan Passola Vidal

Càrrec

cap del Servei Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Adreça
Avinguda de Josep Tarradellas, 2-6
Població
08029  Barcelona
Telèfon
93 495 80 00
Fax
93 495 80 01
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

La tramitació administrativa i l'emissió o la supervisió dels dictàmens dels expedients que s'hagin de sotmetre a l'aprovació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona o de la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, com també l'elevació de les propostes de resolució.

El seguiment i control del planejament urbanístic aprovat, d'acord amb la normativa vigent, amb la finalitat de donar suport  tecnicojurídic a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i a la Subcomissió d'Urbanisme del municipi de Barcelona, als ens locals i als diferents agents urbanitzadors.

L'assistència tècnica i administrativa a les corporacions locals en l'elaboració, la tramitació i l'aplicació dels instruments de planejament urbanístic.

La direcció de l'activitat de les persones coordinadores comarcals d'urbanisme que hi estan adscrites, d'acord amb la distribució geogràfica i el nombre de llocs de treball que es determini a la relació de llocs de treball.

El suport tècnic en l'actualització i manteniment del sistema d'informació territorial i del planejament urbanístic.

Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.


data actualització (15/01/2020)
Avís legal | Accessibilitat | Sobre gencat | © Generalitat de Catalunya